ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

0-2952-6305-9
service@healthenvi.com

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 เลขทะเบียนนิติบุคคล 010 553 900 7939 ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการควบคุมและตรวจสอบมลพิษ เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว - 152 อนุญาตโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอบริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งทีมงานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์และชำนาญการเฉพาะทาง ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยการบริการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็ว และ บริการตอบปัญหาข้อสงสัยหลังการให้บริการ
 

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มีคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Quality Procedure) เพื่อคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานได้มาตรฐานสากล

สินค้าและบริการ

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด เรามีบริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมดังนี้

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US.EPA, OSHA, NIOSH, APHA ฯลฯ การวิเคราะห์คุณภาพอากาศให้บริการใน 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (Ambient Air Quality)
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source)
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ภายในสถานประกอบการ (Working Area Air Quality)

 

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (Ambient Air Quality)

ให้บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยวิธีมาตรฐานสากลของ US.EPA.

ปริมาณสารมลพิษที่ตรวจได้แก่

 • ฝุ่น (Total Suspended Particulate : TSP), PM - 10, PM - 2.5
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)
 • ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2)
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)
 • โลหะหนักต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ ปรอท นิกเกิล เซเลเนียม สังกะสี ฯลฯ
 • ไอสารเคมีที่เป็นพิษต่าง ๆ
 • ความเร็วลม และทิศทางลม
 • เสียงรบกวนและระดับการรบกวน (Sound Level 24 hrs./Annoying Noise)

   

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source)

บริการรับตรวจมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อกำเนิดไอน้ำ (Boiler) เตาเผาขยะ (Incinerator) เตาหลอม Melter เตาหลอม (Furnace) ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ จากเครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรองดักฝุ่น (Scrubber Bag Filter Dust Collector) และระบบระบายอากาศ (Ventilation System) โดยทีม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานของ US.EPA เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก ฝุ่น ละออง (Total Suspended Particulate : TSP)
 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)
 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2)
 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)
 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก ความทึบแสง (Opacity)
 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก ไอกรดต่าง ๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) , กรดซัลฟิวริก (H2SO4)
 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก โลหะหนักต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม โคบอลต์ นิกเกิล เซเลเนียม สังกะสี
 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก สารระเหย (Volatile Organic Compound) เช่น เอทธานอล เมทธานอล เบนซีน เฮกเซน ไซลีน สไตรีน ฯลฯ
 • ตรวจวิเคราะห์มลพิษจาก สารมลพิษอื่น ๆ

 

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ภายในสถานประกอบการ (Working Area Air Monitoring)

ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานสากล เช่น ACGIH, AOSHA, NIOSH, APHA, US.EPA ฯลฯ

 • บริการ ตรวจวิเคราะห์ทางด้าน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการ
 • ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
 • คุณภาพอากาศภายในอาคาร

มลพิษที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่

 • ฝุ่น ละออง ไอน้ำมัน (Oil Mist)
 • ไอกรดต่าง ๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ฯลฯ
 • ไอด่างต่าง ๆ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ฯลฯ
 • โลหะหนักต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท เซเลเนียม แคดเมียม โครเมียม ฯลฯ
 • ไอสารระเหย (Volatile Organic Compound ; VOC) เช่น ไซลีน โทลูอีน เบนซีน ฯลฯ
 • ก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
 • แสงสว่าง ความดังของเสียง และความร้อน
 • อากาศภายในอาคาร เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) Air Movement เชื้อรา แบคทีเรีย ฯลฯ

 

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA เป็นต้น ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis)

 • ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ความเป็นกรด-ด่าง ทีดีเอส (Total Dissolved Solids) แมกนีเซียม แคลเซียม ซัลเฟต ฟลูออไรด์
 • สารที่เป็นพิษ ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว อาร์เซนิก เซเลเนียม โครเมียม ไซยาไนด์ แคดเมียม แบเรียม ฯลฯ
 • ปริมาณจุลินทรีย์ เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count

การวิเคราะห์น้ำเสีย (Wastewater Analysis)

 • ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง สี (ADMI) ทีดีเอส (Total Dissolved Solids) สารแขวนลอย (Suspended Solids)  ค่า บีโอดี (BOD) ค่า ซีโอดี (COD) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ฯลฯ
 • สารที่เป็นพิษ ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท อาร์เซนิก เซเลเนียม แคดเมียม โครเมียม แบเรียม นิกเกิล สังกะสี ทองแดง แมงกานีส ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฟอร์มัลดีไฮด์ ฟีนอล ไซยาไนด์ ฯลฯ

 

การวิเคราะห์ กากตะกอนและดิน (Sludge, Soil Analysis)

บริการตรวจวิเคราะห์ มลพิษของกากตะกอน (Sludge) จากระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในดิน (Soil) โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US. EPA สารมลพิษที่รับวิเคราะห์ ได้แก่

 • ตรวจวิเคราะห์ โลหะหนักที่เป็นพิษ ได้แก่ โครเมียม แคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท โคบอลต์ เซเลเนียม นิกเกิลสังกะสี
 • ตรวจวิเคราะห์ สารระเหย (Volatile Organic Compound) เช่น ไซลีน เบนซีน โทลูอีน เอทธานอล เมทธานอล เฮกเซน สไตรีน ฟอร์มัลดีไฮด์

 

บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร (Food Research and Testing Laboratory)

 • วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count
 • วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษในอาหาร เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม ฯลฯ
 • ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis)
 • ทางด้านเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง สารแขวนลอย (Suspended Solids) คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรท โลหะหนักต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท อาร์เซนิก เซเลเนียม โครเมียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ
 • ปริมาณจุลินทรีย์ เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count

 

หนึ่งใน รายชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ประเภทนิติบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริการตรวจวัดทดสอบในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

  บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

  บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ

  บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

  บริการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงาน

  บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงาน

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการรับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการรับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ

  บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบน้ำใช้และระบบน้ำดื่ม

  บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบน้ำใช้และระบบน้ำดื่ม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  

  บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US.EPA, OSHA, NIOSH, APHA ฯลฯ   การวิเคราะห์คุณภาพอากาศให้บริการใน 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (Ambient Air Quality) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ภายในสถ...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA ฯลฯ ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

  บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน (Sludge, Soil Analysis) บริการตรวจวิเคราะห์ มลพิษของกากตะกอน (Sludge) จากระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในดิน (Soil) โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US. EPA สารมลพิษที่รับวิเคราะห์ ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ โลหะหนักที่เป็นพิษ ได้แก่ โครเมียม แคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท โคบอลต์ เซเลเนียม นิกเกิลสังกะสี ตรวจวิเคราะห์ สารระเหย (Vol...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

  บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร (Food Research and Testing Laboratory) วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษในอาหาร เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม ฯลฯ ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis) ทางด้านเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง สารแขวนลอย (Suspende...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA เป็นต้น ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลก...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (Ambient Air Quality) ให้บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยวิธีมาตรฐานสากลของ US.EPA. ปริมาณสารมลพิษที่ตรวจได้แก่ ฝุ่น (Total Suspended Particulate : TSP) , PM - 10, PM - 2.5 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monox...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source) บริการรับตรวจมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อกำเนิดไอน้ำ (Boiler) เตาเผาขยะ (Incinerator) เตาหลอม Melter เตาหลอม (Furnace) ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ จากเครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรองดักฝุ่น (Scrubber Bag Filter Dust Collector) และระบบระบายอากาศ (Ventilation System) โดยทีม นักวิชาการ...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ (Working Area Air Monitoring) ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานสากล เช่น  ACGIH,OSHA, NIOSH, APHA, US.EPA เป็นต้น บริการ ตรวจวิเคราะห์ทางด้าน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม คุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการ ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม คุณภาพอากาศภายในอาคาร ...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA ฯลฯ ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลการปฏิบัติงานได...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ

  ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ ระบบท่ออากาศ (Duct), เพื่อบำบัดฝุ่น (Particulate), ฟูมโลหะ (Heavy Metal Fume), ไอสารเคมีต่างๆ (Chemical Fume), ไอของสารทำละลาย (Solvent), ไอกรด (Acid Mist), กลิ่นจากอุตสาหกรรมอาหาร กลิ่นเหม็นต่างๆ (Odor), ควันจากการเผาไหม้ (Smoke) ฯลฯ ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทั่วไป โดยออกแบบตามความเหมาะสมของมลภาวะอา...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

  ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ทีดีเอส (Total Dissolved Solids), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), โลหะหนัก (Heavy Metal) เป็นต้น โดยออกแบบ ตามความเหมาะสมของโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการแต่ละประเภท

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

  ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม (Wastewater System Modification) ให้ทำงานมีประสิทธิภาพดี ตามมาตรฐาน

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงาน

  ออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม (Utility water) เช่น ติดตั้งระบบ Softener สำหรับ Boiler และ Cooling tower 

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการรับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  รับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Drinking Water System)

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ

  ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานและรับรองผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

  ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานและรับรองผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบน้ำใช้และระบบน้ำดื่ม

  ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานและรับรองผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  การควบคุมคุณภาพ เป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ท่านต้องคำนึงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว – 152 อนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ จึงเป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวาง บริษ...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

ที่อยู่

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด

ที่อยู่
77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน 5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00, เสาร์ เวลา 08:30 - 12:00