ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้เชียวชาญสิ่งแวดล้อมชั้นนำของไทย ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด

healthandenvitech

Tel. 081-445-2156, 086-122-5997, 086-387-1730

QR code line

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

การตรวจวัดคุณภาพดิน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอาหาร

การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์

บริการอื่นๆ

งานบริการของเรา

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด

เรามุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีสุขภาวะที่ดี ผ่านการให้บริการอย่างมืออาชีพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้เรากลายเป็นบริษัทตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมชั้นนำของไทย และก้าวสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-152 ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จวบจนถึงปัจจุบัน

ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค