แคตตาล็อกออนไลน์

บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ

หมวดหมู่สินค้า :  การควบคุมมลภาวะน้ำ
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ

ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานและรับรองผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา

ระบบกำจัดมลภาวะอากาศ (Air Pollution Treatment System)

 • ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ
 • ระบบท่ออากาศ (Duct)
 • เพื่อบำบัดฝุ่น (Particulate)
 • ฟูมโลหะ (Heavy Metal Fume)
 • ไอสารเคมีต่างๆ (Chemical Fume)
 • ไอของสารทำละลาย (Solvent)
 • ไอกรด (Acid Mist)
 • กลิ่นจากอุตสาหกรรมอาหาร
 • กลิ่นเหม็นต่างๆ (Odor)
 • ควันจากการเผาไหม้ (Smoke) ฯลฯ
  ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทั่วไป โดยออกแบบตามความเหมาะสมของมลภาวะอากาศแต่ละประเภท

สินค้าแนะนำ

คำค้นสินค้า