ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

0-2952-6305-9
service@healthenvi.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค  - บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

    บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

  • บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

    บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน (Sludge, Soil Analysis) บริการตรวจวิเคราะห์ มลพิษของกากตะกอน (Sludge) จากระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในดิน (Soil) โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US. EPA สารมลพิษที่รับวิเคราะห์ ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ โลหะหนักที่เป็นพิษ ได้แก่ โครเมียม แคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท โคบอลต์ เซเลเนียม นิกเกิลสังกะสี ตรวจวิเคราะห์ สารระเหย (Vol...

    หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

คำค้นสินค้า