ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

0-2952-6305-9
service@healthenvi.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค  - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

    บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

  • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

    บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA ฯลฯ ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลการปฏิบัติงานได...

    หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

คำค้นสินค้า