ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

0-2952-6305-9
service@healthenvi.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค  - บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

    บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

  • บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

    บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร (Food Research and Testing Laboratory) วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษในอาหาร เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม ฯลฯ ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis) ทางด้านเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง สารแขวนลอย (Suspende...

    หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

คำค้นสินค้า