ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

0-2952-6305-9
service@healthenvi.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค  - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

    บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

  • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

    บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source) บริการรับตรวจมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อกำเนิดไอน้ำ (Boiler) เตาเผาขยะ (Incinerator) เตาหลอม Melter เตาหลอม (Furnace) ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ จากเครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรองดักฝุ่น (Scrubber Bag Filter Dust Collector) และระบบระบายอากาศ (Ventilation System) โดยทีม นักวิชาการ...

    หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

คำค้นสินค้า