ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

0-2952-6305-9
service@healthenvi.com

แคตตาล็อกออนไลน์

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

หมวดหมู่สินค้า :  การควบคุมมลภาวะน้ำ
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอใบเสนอราคา ขอรายละเอียด

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ (Working Area Air Monitoring)

ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานสากล เช่น  ACGIH,OSHA, NIOSH, APHA, US.EPA เป็นต้น

 • บริการ ตรวจวิเคราะห์ทางด้าน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการ
 • ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
 • คุณภาพอากาศภายในอาคาร

มลพิษที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่

 • ฝุ่น Oil Mist
 • ไอกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ฯลฯ
 • ไอด่างต่างๆ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ฯลฯ
 • โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท เซเลเนียม แคดเมียม โครเมียม ฯลฯ
 • ไอสารระเหย (Volatile Organic Compound ; VOC) เช่น ไซลีน โทลูอีน เบนซีน ฯลฯ
 • ก๊าซพิษต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฯลฯ
 • แสงสว่าง ความดังของเสียง และความร้อน
 • อากาศภายในอาคาร เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) Air Movement เชื้อรา แบคทีเรีย ฯลฯ

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
ที่อยู่ : 77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน 5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2952-6305-9
แฟกซ์ : 0-2589-8355, 0-2952-6310
อีเมล : service@healthenvi.com
เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00, เสาร์ เวลา 08:30 - 12:00

สินค้าแนะนำ

คำค้นสินค้า